Nasreddin Matbaası Akşehir

Nasreddin Matbaası Hakkımızda

image here

Dünya’ da Matbaacılık

Johann Gutenberg tarafından icat edilmiştir. Gutenberg tek tek metal harflerle yüksek baskı tekniğini geliştirmiş. Gutenberg’in bu buluşundan sonra matbaacılık yaygın ve hızlı gelişen bir sektör olmuştur. Matbaanın ilk kez kullanılması Uzakdoğu’da başlamıştır. Bilinen ilk baskı VIII. yy’da Japonya’da yapılmıştır. İmparatoriçe Shotoko Budizm’in kutsal metinlerini Sanskrit dilinde Çin alfabesiyle bastırmıştır.

İlk kez tek tek harfler dökerek baskı yapmayı Pi Sheng (960-1297) adında bir Çinli denemiştir. Pi Sheng porselenden harfler kullanarak matbaanın gelişimine hız kazandırmıştır. Ancak çok harfli Çin alfabesinde tek tek harfler kullanarak baskı yapma nedeni hala anlaşılamamıştır. Matbaa Çinlilerden Uygurlara geçmişlerdir. Uygurların IX. yy’dan itibaren baskı yaptığı bilinmektedir. (Tun-Huang mağarasındaki buluntular.)

Avrupa’da matbaacılık özellikle XV. yy’da gelişme göstermiştir. Avrupa’da matbaacılığın üssü Hollanda olmuştur. Burada ki basım tekniği tahta kalıplarla yapılmaktadır. Hattatlarca yazılan tahta kalıplar. Hakkaklarca kazınmaktadır. Kalıplar bu yöntemle üretilmektedir. Harlem kentinde ilk kez tek tek harflerle baskı denemelerini 1430 yılında Lourens Janszoon Coster’in yaptığı sanılmaktadır.

Johann Gutenberg ise çırağı Fust ile birlikte Mainz şehrinde metal harflerle basım tekniğini uygulamıştır. Gutenberg bu çaılşmalara bilgi ve birikimlerini, Fust ise sermayesini katmıştır. İlk çalışmaları olan 42 satırlık İncil’i 1455 yılında basmışlardır. Fust ve Gutenberg işlerin yolunda gitmemesi neticesinde ortaklıklarına son vermiştir. 1462’de Nassau baş piskoposunun askerleri Mainz şehrine saldırdı. Kaçan basımcılar Avrupa’nın her yanına dağıldı.

Türkiye’de Matbaacılık

İlk Türk matbaacısı İbrahim Müteferrika’dır. Lale devri olarak bilinen dönemde 1726 yılında ilk Türk Matbaası kurulmuştur. Ülkemize matbaanın bu kadar gecikmesinin nedenleri dinsel tutuculuktan ziyade toplumun bu yönde bir isteğinin olmayışı, okuryazar oranının yüksek olmayışı, okuma alışkanlığının kazanılmamış olması, hattatlığın yaygın bir meslek oluşu ve matbaa için gerekli alt yapının hazır olmayışıdır. (Avrupa’da bir piskoposun askerlerine şehir bastırdığı düşünüldüğünde matbaanın gecikmesinin temel nedeninin dinsel tutuculuk olmadığı daha net anlaşılacaktır).

Osmanlı matbaasında basılan ilk kitap Kitab-ı Lügat-ı Vankulu (Vankulu sözlüğü)’dur. Mütefferika yaşamı boyunca 17 farklı eser basmıştır. Ancak kitapların maliyetlerinin ve buna bağlı olarak fiyatlarının çok yüksek olması matbaacılığın yaygınlaşmasını engellemiştir. Mütefferka’nın ölümünden sonra matbaa zaman zaman atıl kalsa da çalışmaya devam etmiştir. Matbaanın başına 1754 yılında İbrahim ve Ahmet Efendiler, 1783 yılından sonra Beylikçi Raşid Mehmed Efendi ve Vak’a-nüvis Vasıf Efendi geçmişlerdir.

1796 yılında Abdurrahman Efendi Mühendisane matbaasını kurmuştur. Daha sonra Üsküdar matbaası(1802) ve sonrasında Takvimhane-i Amire adında bir matbaa daha açıldı. (1831) Bu sırada Mısır’da Kavalalı Mehmet Ali Paşa Bulak matbaasını kurdu. (1822) 1833 yılında ülkede 54 matbaa (15’i litografi) 1948 yılında 509 matbaa ve 1983 yılında 3537 matbaa bulunmaktaydı.

Günümüzde Türk matbaacılığı teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişimini sürdürmektedir. Basım sektörü Avrupa’daki emsalleriyle aynı kalitede ürünler üretebilmektedir. Hazır teknoloji üretici ülkelerden alınmakta ülkemizde başarı ile uygulanmaktadır. Ancak Türkiye bazı istisnalar hariç teknoloji üretmekten uzak, fakat iyi bir teknoloji takipçisi durumundadır.

image here

Akşehir ’de Matbaacılık

İstiklal Harbi şehidi İbrahim oğlu Mehmet Karcı, Akşehir’in Reis Bucağında doğmuştur. Askerlik Hayatına kadar çiftçilik, reçberlik olarak hayatını sürdürmekteydi. 1935‘ de Akşehir’ e göç eder. Ufak bir manifatura tezgâhı ile ticarete atılır. 1940-1950 yıllarının getirdiği iktidar karmaşalığından hayli etkilenerek, hayat mektebinin öğrettiği bilgiler, medeni cesaret ve azmi sayesinde politikaya soyunmuştur.

Bu şekilde dikkatleri üstüne çeker ve Konya Valiliği tarafından İlkokul diploması verilmiştir.

Bu şevkle memlekete hizmet gayesi ile bir siyasi gazete çıkarmak ister. 1860 ‘lı yıllarında matbaa makinesi ve teçhizatlarıyla 1949’da Yahudi ustası nezaretiyle Nasreddin Matbaası adında kuruluşumuz gerçekleşir. Daha sonra Mahmut Nedim Ertuğrul ile kâr ortaklığında 6 ay devam eder. Yeni bir usta ile 1949’da başka bir ortaklık kurar.

Köşe yazarı Tarık Buğra ile politik gazete basımı yapılır. İş akışını Matbu evrak ve Kırtasiye ile devam eder Bu zaman sürecinde Mehmet Karcı rahatsızlanarak işlerden geri çekilmek zorunda kalır ve 1970 yılında vefat eder. Oğulları Ersen ve Mustafa Karcı çıraklık ve kalfalık döneminde 1970 senesinde babalarından kalan matbaa işini birlikte başarılı bir ivme ile yönetirler.

1999 yılına kadar süren bu birliktelik, Ersen Bey' in vefatından sonra matbaa Mustafa KARCI’ ya intikal eder ve bu yıllardan sonra Mustafa Karcı oğulları Mesut ve Kadir ile Nasreddin Matbaası' nı hızlı bir şekilde baskı öncesi, baskı ve baskı sonrasında kısa bir sürede modernleştirilerek matbaanın iş akışını ve kalitesini yükseltirler.

1949 dan bu yana basım dünyasındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerine, kaliteli ve zamanında hizmet sunmanın avantajıyla tabaka ve dijital baskı alanlarda bölgede ilkleri gerçekleştirerek ileri teknolojilerle donatıp sizlere sunan Nasreddin Matbaası sizlere hizmet vermekten gurur duyuyor.

'Daha çok kalite için yüksek teknoloji, yüksek teknoloji için doğru adres

Nasreddin Matbaası teknolojide her zaman lider. Çünkü varlığının 62. yılını kutluyor. İlk kurulduğumuz günden beri o zamanın gerektirdiği en son teknolojiyi kullanmaya özen gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Makine parkurumuzu her talebe cevap verebilecek nitelikte. İster bir adet baskınız, isterseniz milyonlarca baskınız olsun.

Baskı Öncesi-Sonrası

product 1

Baskı Öncesi; 2 Adet Mac, 3 Adet Pc ile CTP kalıp pozlama teknolojisi ile Stüdyo çekimi ekipman ve makineleri 70x100 cm mega kalıp pozlama makinesi ile baskı öncesine hazırlanılmaktadır. canon dijital prova baskı. Baskı Sonrası; Polar giyotin, Duplo harman ciltleme sistemi (Saatte 5000 dergi harman sistemi)...

Dijital Baskı

product 1

Dijital Baskı yapmak bir sanattır. Dijital baskı , her makinede aynı sonucu vermez . Makine ve kullanıcının birbiriyle uyum sağlaması bu konu da iyi derecede iyi eğitim almış olması gerekir. Canon 33x45 renkli dijital baskı Canon'un son sistem dijital baskı makineleri ile 90cm.x30 metre tarama, 110cm.x30 metre fotoğraf kalitesinde baskı ile bir adım öndesiniz.

Ofset Baskı

product 1

Çok Renkli Afiş, dergi, kutu, broşür vb. işlerin basımında kullanılan Son sistem Man-Roland 52x74 ofset baskı makinesi (Saatte 13.000 baskı) Heidelberg 32 x 46 GTO ofset baskı (Saatte 8.000 baskı) Heidelberg numaratör ve şekilli kesim makinesi, Gestetner A3 ebat ofset baskı...